Förslitning/Skador

innebär stora kostnader för ett företag och mycket kan inte undvikas.

Men visst kan även vi hjälpa till att sänka kostnader.

 

 - vid förarbyte: Ta ut växel för att undvika extra förslitning av kopplingen.

 

 - Kör med däcken inte -mot- eller skrapa längs med trottoarkanten (även om vi ska stå nära hållplatsen).

 

 - Vid trånga utrymmen: Ta dig fram med små rattrörelser och håll koll på alla hörn (speciellt när du känner stress hellre försenad avgång än en skadad person eller fordon).

 

Tänk på: Dom flesta skador uppstår vid Dryaden och depån.

 

Har jag glömt något? Hör gärna av dig.