Köra ut från hållplatsen!

Utkörningen börjar redan vid inkörning och placeringen vid hållplatsen. Om det är möjligt ställ dig parallelt med körbanan så du ser trafiken i vänster backspegel.

Inom stadstrafiken där flera linjer kommer till samma hållplats är det bra att köra fram så långt som möjligt så att alla får plats. Märker du att det kommer att ta längre tid (chaufförsbyte, rullstol etc. använd varningsblinker så att efterkommande buss vet att det tar tid och kan håller avstånd.

 

Jag brukar blinka höger så länge det stiger på och av resande, stänger av blinkers när jag stänger dörrar och blinka vänster när jag har bestämd mig att köra ut.

Är det en lång bilkö kan det vara svårt att flika in i trafiken. Du kan sätter blinkers till vänster och det brukar finnas snälla förare som släpper in dig.

 

Vid regionkörning 70 väg eller mer är ett tipps att stanna (om inga andra bussar kommer) i början på hållplatsen. När du sedan skall ut igen kan du när det finns en passande lucka börjar att rulla på ditt hållplatsspår och flika in i trafiken så få du snabbare fart igen.